Home / Projecten / Studiedag Erfgoed en de 4 elementen: water

Studiedag Erfgoed en de 4 elementen: water

Natuur en cultuur botsen wel eens. Ook erfgoedcollecties zijn niet immuun voor de vier natuurkrachten: water, lucht, aarde en vuur. Om hierover expertise in kaart te brengen en uit te wisselen, organiseren Erfgoedlabo Leuven, FARO, het Belgische Blauwe Schildcomité en ICOMOS Vlaanderen-Brussel samen een reeks van vier studiedagen over calamiteiten en (roerend) erfgoed. De eerste studiedag is gepland op vrijdag 22 november 2019 in Kunstencentrum STUK en focust op erfgoed en water. 

Verwacht je aan cases van experten uit binnen- en buitenland, werktafels en een panelgesprek. In de ochtend en tijdens de middag kan je kennismaken met verschillende beredderingsbedrijven op de infomarkt.

Schrijf je in vóór 15 november via het online formulier

Je inschrijving is pas definitief na storting van 20 euro op rekening BE60 7340 0666 0370 met vermelding in het veld vrije mededeling: '400/0017/88879' + naam deelnemer.

Programma 22 november 2019

9.15 uur Aanmelden, ontvangst met koffie en infomarkt
9.45 uur Welkom door de partners (Jan De Maeyer / Erfgoedlabo, Gustaaf Janssens / Belgische Blauwe Schildcomité, Bénédicte Selfslagh / ICOMOS Vlaanderen-Brussel)

Deel 1: Inhoudelijke cases (10 - 12.20 uur)

10.00 uur Calamiteitenplanning in de praktijk: het Louvre en de overstroming van de Seine

Anne de Wallens / Chef du Service de la conservation préventive chez Musée du Louvre

10.30 uur Theoretisch kader: klimaatverandering en waterhuishouding

Patrick Willems / Gewoon hoogleraar Faculteit Ingenieurswetenschappen KU Leuven

11.00 uur KOFFIEPAUZE

11.20 uur Link onroerend en roerend erfgoed: waterschade in en aan gebouwen

Andries Deknopper en Dirk Lembrechts / Monumentenwacht Vlaams-Brabant

11.50 uur Eerstelijnszorg bij calamiteiten en de mogelijkheden bij beredderingsbedrijven

Jeroen Jochems / Vanwaarde 
Jaap Van Der Burg / Helicon Conservation Support

12.20 uur BROODJESLUNCH EN INFOMARKT

Deel 2: Werksessies (twee sessies rond thema naar keuze) 13.30 - 15.30 uur

THEMA 1  Preventie en planning

Hoe voorkom je watercalamiteiten en hoe stel je een calamiteitenplan op?

THEMA 2  Eerste hulp en solidariteit

Wat zijn de eerste stappen bij een calamiteit en hoe kunnen organisaties elkaar helpen?

THEMA 3  Kostenplaatje en verzekering

Wat is de financiële impact van een calamiteitenplan en kan een verzekering hier een rol in spelen?

THEMA 4  Wat na een calamiteit?

Welke acties onderneem je op lange termijn?

15.30 uur PAUZE

Deel 3: Panelgesprek (16 - 17 uur)

Panelgesprek rond rollen, taken en mogelijkheden bij een watercalamiteit 

Moderator

Jan Holderbeke (Journalist VRT)

Panelleden

Erwin Verbist (Musea en erfgoedinstellingen aan de stad Antwerpen)
Tijs De Schacht (Erfgoed Zuidwest)
Joline Depaepe (Erfgoedcel CO7)
Lien Lombaert (Provinciaal Erfgoedcentrum Ename)
Greet De Saedeleer (Helicon Conservation Support)
Lucy ’t Hart (IPARC)
Bart Gijzen (Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant, brandweerpost Leuven)
Anne-Cathérine Olbrechts (FARO)

17 uur RECEPTIE

Praktisch

Vrijdag 22/11/2019
9.15 tot 17 uur
STUK, Naamsestraat 96, 3000 Leuven

www.stuk.be/nl/wegbeschrijving

Inschrijven vóór 15 november via het online formulier en 20 euro storten op rekening BE60 7340 0666 0370 met vermelding in het veld vrije mededeling: '400/0017/88879' + naam deelnemer.

Wenst u een factuur?
Mail dan naam bedrijf, adres, e-mail facturatie, BTW-nr./ondernemingsnr., bestelbonnr. of referentie bestelbon (indien dit moet vermeld worden op de factuur) naar ann.boeckmans@kuleuven.be.

Voor opmaak bestelbon: KU Leuven, Oude Markt 13, B-3000 Leuven, Rek. nr.: BE09 4320 0000 1157 (hoofdrekeningnr. KU Leuven), BIC: KREDBEBB, BTW-nr.: BE 0419.052.173; Ondernemingsnr.: 0419.052.173.


In samenwerking met de deelraad erfgoed van de stad Leuven.

1A_Wieringstraat.JPG
Wieringstraat onder water © Stadsarchief Leuven